Deratizace Libor Čihák
+420 603 228 980

Povinná deratizace v Sokolově

potkan obecný

Město Sokolov
Obecně závazná vyhláška
č. 2/2017,
kterou se nařizuje provedení speciální ochranné deratizace

Zastupitelstvo města Sokolova se na svém zasedání dne 23. března 2017 usneslo vydat na základě ustanovení § 96 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. l

(1) Na základě zvýšeného výskytu potkana obecného (Rattus norvegicus) se k ochraně zdraví před vznikem a šířením infekčních onemocnění nařizuje provedení speciální ochranné deratizace.
(2) Speciální ochranná deratizace se provede na celém území Sokolova v době od 11. dubna 2017 do 11. června 2017.

Čl. 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Bc. Jan Picka, v. r. starosta
Renata Oulehlová, v. r. místostarostka

Rychlý kontakt

Veškeré služby poskytujeme

do 48 hodin!

Deratizace Libor Čihák

telefon603 228 980

emaillibor-cihak@deratizator.cz

Naše působnost

mapaKarlovarský kraj

mapaPlzeňský kraj

mapaJihočeský kraj

mapaÚstecký kraj