Arvicola amphibius | Savci | Hlodavci | Myšovití | Hryzec

Hryzec vodní je hlodavec z čeledi myšovití. Má robustní tělo, které dorůstá délky 14 až 22 cm. Krátce osrstěný ocas je dlouhý 9 až 14 cm a tvoří 60-75% těla. Hryzec vodní dosahuje hmotnosti 60 až 300 g. Má krátké uši, které nevystupují ze srsti, jeho nos je tupý. Na zadních chodidlech má je pět mozolů (většina našich hrabošů jich má šest). Hryzec vodní má velmi hustou srst. Barva srsti je většinou na horní straně těla tmavohnědá, na spodní straně těla bývá tmavě šedá až bílá.

“ Jsme specialisté na hubení škodlivých hlodavců, hmyzu a patogenních mikroorganismů, na trhu působíme více než 30 let... ”

Způsob života a potrava

Hryzec vodní je aktivní po celý den. Většinou žije blízkosti vodních toků nebo nádrží, kde si na březích vyhrabává chodby a nory. Vchody do těchto nor jsou často pod úrovní hladiny. Může se ale vyskytovat i suchých stanovištích vzdálených od vodních toků a ploch. Velmi dobře plave a potápí se. Hryzci nevytvářejí větší kolonie, žijí v zpravidla jednotlivě ve své podzemní noře, kde mají k dispozici několik zásobáren potravin. Podzemní chodby mohou mít délku i několik desítek metrů. Hryzec vodní se živí travou a zelenými částmi vodních rostlin. Na podzim a v zimě tvoří jeho potravu podzemní části rostlin (kořeny, oddenky). Na zimu si hryzec vodní vytváří zásoby potravy. Hryzci ožírají i kořeny ovocných stromů a keřů, mladší stromky a keře jsou schopni tímto způsobem zničit. Hryzce vodního je velmi těžké se zbavit. Jeho přirozeným nepřítelem je lasička.

Rozmnožování

Doba rozmnožování začíná u hryzce vodního na jaře v březnu nebo dubnu a trvá až do začátku zimy. Během jednoho roku mívá samička 3 až 5 vrhů, v každém vrhu může být až 11 mláďat. Délka březosti je 21 dní. Mláďata se rodí slepá a holá, váží cca 5 g. Mláďata z prvních jarních vrhů se mohou na konci léta již sama rozmnožovat. Po úrodných letech dochází pravidelně k přemnožení hryzců, čímž dokážou napáchat velké škody na polích a zahradách.