Deratizace Libor Čihák
+420 603 228 980
slideshow

HACCP

Součástí HACCP jsou i opatření týkající se ochranné DDD (deratizace,dezinsekce,dezinfekce) a zajištění těchto služeb odbornou firmou (smlouva o dílo mezi odběratelem a dodavatelem servisu).

Dnes, tedy více než 11 let (od 1.5.2004) platí zákonná ustanovení, jež stanovují povinnost pro provozovatele restaurací, hotelů, hostinských zařízení, prodejce potravin, jakož i pro potravinářské výrobní provozy a sklady potravin zavést v provozovnách. tzv. SYSTÉM KRITICKÝCH BODŮ neboli HACCP (což je anglická zkratka, používaná ve světě, která se vžila i u nás). Tato povinnost vyplývá z vyhlášky 137/2004 Sb (o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných).

Co vlastně znamená systém HACCP?

Oficiální název je "systém kritických bodů" a je to česká obdoba systému HACCP, který se ve světě používá již desítky let. Jedná se o soubor opatření, jejichž smyslem je eliminovat riziko výroby zdravotně závadných pokrmů tím, že vyhodnocují nebezpečí nákazy ještě před tím, než pokrm vznikne.

Které provozovny mají za povinnost zavést tento systém a od kdy?

Všechny provozovny poskytující stravovací služby a dále provozovatelé restaurací, hotelů, hostinských zařízení, prodejci potravin, jakož i potravinářské výrobní provozy a sklady potravin musí mít tento systém zaveden od 1. května 2004 na základě Zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a Vyhlášky 137/2004. Funkčnost systému kontrolují hygienické stanice.

HACCP jsou však povinni zavádět i výrobci obalových materiálů pro potraviny a též výrobci např. porcelánu a kuchyňských potřeb, zkrátka všichni výrobci jejichž produkty budou v kontaktu s potravinami.

Takže to platí i pro takzvaný stánkový prodej potravin?

Jistě. Týká se to všech, kteří připravují a uvádějí pokrmy do oběhu. To znamená restaurace, hostince, bufety, školní a závodní kuchyně, jídelny atd., ale i ony stánky.

Čekají je nějaké postihy pokud systém nezavedou?

Kromě možných sankcí od kontrolních orgánů při běžných kontrolách jde, zejména v okamžiku poškození zdraví zákazníka, o hodně. Pokuta, trestní odpovědnost a tím i ohrožení samotné existence podniku. Naopak, správně zavedený systém HACCP vlastně chrání odpovědné osoby před postihem, protože tyto mouhou doložit, že udělali všechna možná ochranná opatření, která eliminují všechna rizika při výrobě potavin, jídel a produktů či při jejich skladován.

K zavedení HACCP je jistě nutné znát, jak a kde při přípravě pokrmů stanovit kritické body. I v souvislosti různými vyhláškami. Jak na to?

Vybudovat funkční systém HACCP, tak aby byl v souladu s vyhláškou a uspokojil kontrolní orgány není otázkou dnů, ale spíše týdnů v závislosti na velikosti provozovny. Proto existují poradenské firmy, které pomohou systém správně zavést. Také lze například využít specializovaný software nebo různá školení.

Rychlý kontakt

Veškeré služby poskytujeme

do 48 hodin!

Deratizace Libor Čihák

telefon603 228 980

emaillibor-cihak@deratizator.cz

Naše působnost

mapaKarlovarský kraj

mapaPlzeňský kraj

mapaJihočeský kraj

mapaÚstecký kraj