Acari | Pavoukovci | Roztoči | |

Roztoči jsou nejrozmanitějším a druhově nejbohatším řádem pavoukovců. Mezi roztoče patří řada obtížných parazitů jak živočichů a rostlin, tak i člověka. Vyznačují se nečlánkovaným tělem nepatrných rozměrů, typicky dosahují velikosti od 0,1 do 20 mm. Jejich chelicery jsou tříčlánkové a klepítkovitě zakončené, nebo pouze jehlicovité. Často u nich dochází k redukci nohou, takže u nich neplatí, že jich musí mít striktně osm (existují však i druhy roztočů, které mají jen dva páry nohou).

“ Jsme specialisté na hubení škodlivých hlodavců, hmyzu a patogenních mikroorganismů, na trhu působíme více než 30 let... ”

Způsob života a potrava

Mezi pavoukovci jsou roztoči výjimeční způsobem obživy. Zatímco všechny ostatní řády se živí dravě, mezi roztoči nalezneme i saprofágy a parazity. Roztoči způsobují parazitární onemocnění (parazitózy) jako je například sarkoptóza, cheyletiellóza, demodikóza. Mnoho druhů žije synantropně, mnoho druhů dravě či saprofágně. Někteří roztoči mohou být též mezihostiteli cizopasníků hospodářských zvířat, jiné druhy jsou užitečné. Roztočů jsou v každém bytě desítky miliónů, žijí v domácím prachu a v místech, kde se skladují potraviny. Živí se šupinkami lidské kůže a jiným organickým odpadem a kromě toho se v teplém a vlhkém prostředí velmi rychle množí. Jejich výkaly jsou častým původcem alergií.

Rozmnožování

Roztoči prodělávají nepřímý vývoj. Z vajíčka se líhne larva, která má jen tři páry nohou, zpravidla nemá vzdušnice a průduchy a dýchá celým povrchem těla. Po prvním svlečení se objevuje čtvrtý pár nohou a vzdušnice (pokud se vzdušnice vyskytují i u dospělců daného druhu). Roztoč se po prvním svleku označuje jako nymfa a může se svlékat ještě dvakrát, takže mohou vznikat tři stupně nymf. U nymf se zpravidla ještě nevyskytuje pohlavní otvor, který se vytváří u dospělce až po svlečení posledního stupně nymfy.