Porcellio scaber | Rakovci | Stejnonožci | Porcellionidae | Stínka

Stínka obecná může být až 1,7 cm dlouhá. Má šedou barvu, některé stinky mohou být zbarveny do hněda. Tělo je zploštělé, složené z článkovaného krunýře, který má 9 článků, 7 párů kráčivých končetin a tykadel. Na článcích jsou drobné hrbolky. Drobná očka jsou umístěna po stranách hlavy. Čelní lalok je trojúhelníkovitý. Dýchají pomocí žaberních destiček vespodu zadečku, proto musejí žít ve vlhkém prostředí.

“ Jsme specialisté na hubení škodlivých hlodavců, hmyzu a patogenních mikroorganismů, na trhu působíme více než 30 let... ”

Způsob života a potrava

Stínka obecná se vyskytuje v okolí lidských sídel, na skládkách a staveništích. Najdeme i ale i zahradách a lesích. Jsou aktivní za soumraku a v noci. Přes den jsou zalezlé pod kameny nebo v tmavých skulinách. Často se zdržují ve skupině, kde se objevují i svinky. Živí se tlejícími rostlinami, a jelikož jejich krunýř neroste s nimi, musejí ho vyměňovat. Proto potřebují přijímat i minerály, které mohou nalézt například v podobě rozpadající se omítky a zdiva.

Rozmnožování

Samičky nosí vajíčka na svém břiše až do vylíhnutí a potom hynou. Mláďata jsou bílá až žlutá, ze začátku mají necelý milimetr a ihned zalézají nejčastěji do půdy nebo do malých skulinek. Rychle rostou a poté začínají vylézat i na povrch a pomalu tmavnou od prostředka krunýře.