| Hmyz | Blanokřídlí | Mravencovití |

Mravenec faraon

Mravenec faraon je asi 2 mm velký, žlutý nebo světle hnědý druh mravence. Jde o velmi známého domácího škůdce. Původně pochází z Indonésie či Afriky, v současnosti se vyskytuje po celém světě. Mravenec je teplomilný, proto se zdržuje ve vytápěných domácnostech. Mravenec faraon je nebezpečný zejména roznášením chorob a kontaminací potravin. Nelze jej hubit insekticidy, toto počínání je rozežene po celém objektu. Je možné přerušit cestičky mravenců medem, zubní pastou či lepidlem, anebo je posypat prostředky k tomu určeným či sypkou kyselinou boritou. V objektu může být mnoho hnízd, proto je třeba návnadu rozmístit na různá místa.

“ Jsme specialisté na hubení škodlivých hlodavců, hmyzu a patogenních mikroorganismů, na trhu působíme více než 30 let... ”

Mravenec obecný

Mravenec obecný je drobný, hnědý až šedočerný, nelesklý mravenec. Zadeček, holeně a násadce tykadel jsou porostlá odstávajícími štětinkami. První článek tykadel je hruškovitě ztloustlý. Čelní štítek není zřetelně ohraničen. Obvykle u dělnic chybí temenní očka. Dělnice má délku těla 2–5 mm, jedná se o neplodné modifikace samičky bez křídel žijící až 7 let. Tvoří nejpočetnější kastu v mraveništi zajišťující chod celého mravenčího státu. Dělnice shánějí potravu, starají se o potomstvo a chrání hnízdo. Královna dosahuje délky 7–10 mm s temenními očky. Je krátkodobě okřídlená, po páření si křídla ulomí, aby využila křídelní svalovinu pro získání energie na založení kolonie. Obvykle žije až 15 let. Samec je okřídlený dorůstající délky 3,5–5 mm. Žije velice krátkou dobu, po páření „svatebním letu“ umírá.

Způsob života a rozmnožování

V březnu královny kladou vajíčka, ze kterých se vylíhnou díky speciální potravě pohlavní jedinci (samci a samice). Krátce po vylíhnutí nastává doba páření (od června do srpna). Z neoplozených vajíček se líhnou dělnice nebo samičky a z oplozených vajíček samci. Velká část pohlavních jedinců se při „svatebním letu“ stává kořistí ptáků a dalších predátorů. Oplodněná královna shodí křídla a snaží se založit novou kolonii. Mravenec obecný vytváří monogynní společenství, mraveniště obsahuje pouze jednu královnu. Samička tohoto druhu zakládá sama novou kolonii nezávislým způsobem a zpočátku sebe a první potomstvo vyživuje pouze zásobními látkami svého těla. Mravenec obecný je všežravý druh, lovící hmyz, v domácnostech vyhledává sladkosti a velkou část potravy tvoří výměšky ze žláz mšic a červců, takzvané medovice. Mravenec obecný vyhledává, stará se, chrání a rozšiřuje přibližně 15 druhů mšic. Na oplátku mšice poskytují mravencům velice výživnou medovici. Dokonce je přenášejí na nová místa a pro ochranu před predátory, staví na stromech a keřích částečně kryté tunely. Před mrazy je chrání hluboko v mraveništi. Jelikož mravenec obecný rozšiřuje mšice, je velmi neoblíbený u zahrádkářů.